Masko Furniture City 13B 32-34-36 İkitelli-İstanbul
+90 212 675 16 70-71
+90 212 675 16 72

SHOWCASE

NDESIGN

FELSEFEMİZ “INFINITE FURNITURE”

Ndesign olarak, Infinite Furniture kavramını kullanıyoruz, çünkü ürünlerimize tasarım aşamasında, üretim aşamasına, satış aşamasından satış sonrası hizmetlere kadar, büyük bir bağlılık ve sabırla yaklaşıyoruz. Bu derinlikle, Infinite Furniture felsefemizi “şirketimiz, müşterimiz ve ürünlerimiz” olmak üzere üç temel kavram üzerine konumlandırıyoruz.

ÜRETİM – Şirketimiz
“sonsuz esneklik”

Şirket olarak potansiyel üretim gücümüzün ne olduğu çok iyi biliyor ve bu gücümüze yürekten inanıyoruz. Müşterilerimizin kendi tercihini yansıttığı yüksek ve doğru fiyata sahip ürünlerimizi, “sonsuz esneklik” felsefesiyle sunuyoruz.

SATIŞ – Müşterilerimiz
“sonsuz seçenekler”

“sonsuz esneklik” felsefesinde hareketle, potansiyel üretim gücümüzü, mevcut satış gücüne dönüştürerek, müşterilerimizin sınırlı sayıda seçenekten değil, hayal güçlerindeki derinlik ve büyüklüklerine dek uzanan, “sonsuz seçenek” felsefesiyle ürün seçebilmelerini sağlıyoruz.

ÜRÜN – Ürünlerimiz
“sonsuz yenilikçilik”

Ürünlerimiz, kültür ve medeniyet havuzumuzdan beslenir. Düne, bugüne ve yarına hitap eder. İlhamla tasarlanır, üretilir ve müşterimize ithaf edilir. Teknolojinin sağladığı tüm imkânları kullanarak, geçici ve değişken değil, zamanlar üstü bir kalıcılıkta “sonsuz yenilikçilik” felsefesiyle ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırıyoruz.

Please contact us with your contact details in detail so that we can return to you. You can contact us through our store contact information at the side to discuss with our customer representative and get more information.