Reklam

Yönetim Ofisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

S.S. MASKO MOBİLYA VE AHŞAP EŞYA İMALATÇILARI SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

Yönetim Ofisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden S.S. MASKO MOBİLYA VE AHŞAP EŞYA İMALATÇILARI SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Yönetim ofisimizin girişinde, muhasebe ofisinde, koridorunda ve danışma alanında olmak üzere toplam 4 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve yönetim ofisimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü ve ses kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Müdürü tarafından denetlenmektedir. (Ses kaydı yalnızca muhasebe ofisindeki 1 adet kamerada bulunmaktadır.)

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, S.S. MASKO MOBİLYA VE AHŞAP EŞYA İMALATÇILARI SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ İkitelli OSB Mah. Masko Avm. Sk. No:1/38 Başakşehir/ İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@masko.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.